?

Log in

Revenge of the BunnyBot [entries|archive|friends|userinfo]
Missi Warner

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Oct. 21st, 2004|12:30 pm]
Missi Warner
Fock deze shit.
Heb genoeg van deze LJ.
kanker acid_smoke.
En neej jullie worden niet ge-add.
link5 comments|post comment

(no subject) [Oct. 20th, 2004|01:15 pm]
Missi Warner
Jeeeej Nieuwe Lay-Out !
linkpost comment

(no subject) [Oct. 12th, 2004|07:25 pm]
Missi Warner
wat doet het toch pijn je laatste zwart-witje op te eten....
link3 comments|post comment

(no subject) [Oct. 10th, 2004|09:56 pm]
Missi Warner
Leave me an ANONYMOUS comment with:
an insult
a secret
a criticism
a crush
a compliment
a love note
a song
a confession... ANYTHING.
Just make sure you're anonymous.
link2 comments|post comment

(no subject) [Sep. 28th, 2004|08:13 pm]
Missi Warner
Stoned and lonely
link3 comments|post comment

GODVERDOMME [Aug. 31st, 2004|09:17 pm]
Missi Warner
En nou is t genoeg...
al die fucking LJ's die je al hebt gelezen, nu is het genoeg.
godverdomme.dan schrijf ik toch helemaal niks meer?!
kvind het best
als je maar weet dat ik je hier altijd voor zal haten wat je ook zegt.
FUCK YOU.
link14 comments|post comment

(no subject) [Aug. 24th, 2004|09:46 am]
Missi Warner
[[ Cuz I Feel So ] |blahblah]
[[ Listenin' To ] |12 Stones- Crash]

hmmm......kwart voor 10...=knetterstoned.en moe.en Robinvol.
Jeez.....Ik wil weer andere shit....hmm... O.o..god.
misschien vnaaf naar de Vrank, wel zin in....VODKA!!hmm....iets zegt mij dak nergens op sla...
hmm....eerst was het dat ik zonder wiet geen lol kon hebben met iets, maar dan ook echt niet, zodra er geen wiet meer was was het bij mij van 'kanker.geen wiet.godver.nee....KANKER'..
Maar nu, sinds een week ofzo, boeit wiet me ook niet meer, t is gewoon saai.ik ben permanent kankerstoned.t boeit me gewoon niet.
Ik wil weer andere dingen, niet altijd die eeuweige klotewiet....*godver*
Hmm....k weet t niet.
link20 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]